wytwór

wytwór
gaminys
produktas

Słownik Polsko-Litewski. 2014.

Look at other dictionaries:

 • wytwór — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. wytwórworu, Mc. wytwórworze {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} rezultat wytwarzania; produkt, dzieło : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wytwory kultury materialnej. Rodzime, obce wytwory. {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • wytwór — m IV, D. wytwórworu, Ms. wytwórworze; lm M. wytwórwory «to, co zostało wytworzone; twór, dzieło, produkt» Wytwory przemysłu, rzemiosła. Sprzedawać własne wytwory. przen. Wytwór kultury. Wytwory wyobraźni, fantazji …   Słownik języka polskiego

 • Polnische Grammatik — Dieser Artikel beschreibt die Grammatik der polnischen Sprache unter Einbeziehung einiger sprachgeschichtlicher Anmerkungen und dialektaler Besonderheiten. Das Polnische als westslawische Sprache hat in der Deklination wie die meisten anderen… …   Deutsch Wikipedia

 • włosek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. włosekska {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} krótki, cienki, wiotki włos w zn. I. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dziecko z jasnymi włoskami. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • Ignacy Chrzanowski — (* 5. Februar 1866 in Stok Lacki; † 19. Januar 1940 im KZ Sachsenhausen) war ein polnischer Literaturwissenschaftler. Er gilt als Begründer der polnischen historischen Literaturwissenschaft. Das Gymnasium in Warschau besuchte er von 1876 bis …   Deutsch Wikipedia

 • abstrakcja — ż I, DCMs. abstrakcjacji; lm D. abstrakcjacji (abstrakcjacyj) 1. «pogląd lub twierdzenie nie oparte na faktach, nie odpowiadające rzeczywistości, wyprowadzone z pewnych z góry przyjętych założeń; pomysł nie do urzeczywistnienia» Operować… …   Słownik języka polskiego

 • abstrakt — m IV, D. u, Ms. abstraktkcie; lm M. y a. a 1. «w systemach informacyjnych: streszczenie dokumentu» 2. filoz. «wytwór abstrahowania; powszechnik; abstrakcja» ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

 • artefakt — m IV, D. u, Ms. artefaktkcie; lm M. y 1. biol. «struktura tkanki, komórki właściwa preparatom mikroskopowym, powstała w procesie przygotowywania danego preparatu, nie istniejąca w żadnym żywym organizmie» 2. psych. «wytwór powstający w wyniku… …   Słownik języka polskiego

 • dzieło — n III, Ms. dziele; lm D. dzieł 1. «robienie, wykonanie czego, praca, działanie» Dzieło zniszczenia. Brać się, wziąć się, zabrać się, przystąpić do dzieła. □ Koniec wieńczy dzieło. 2. «wynik, rezultat pracy lub działania, wytwór» Nowy przekład… …   Słownik języka polskiego

 • egzotyk — m III, D. u, N. egzotykkiem; lm M. i 1. «roślina lub zwierzę pochodzące z krajów egzotycznych; przedmiot, wytwór mający cechy egzotyczne» Wystawa egzotyków. 2. D. a geol. «okruch skalny nie związany genetycznie z osadem, w którym występuje» …   Słownik języka polskiego

 • fantazja — ż I, DCMs. fantazjazji; lm D. fantazjazji (fantazjazyj) 1. blm «zdolność do wyobrażania sobie czegoś; wyobraźnia twórcza; zmyślenie, urojenie, pomysł» Bujna, wybujała, bogata, płodna fantazja. Fantazja artystyczna, poetycka. Twór, wytwór fantazji …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”